Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Кога започва данъчната кампания през 2019 г.?

09 януари 2019


Данъчната кампания на Национална Агенция за Приходите тази година стартира на 10-ти януари. Това означава, че подаването на задължителните декларации за физически и юридически лица за предходната 2018 г. може да се осъществи най-рано на тази дата. Припомняме на всички, че подаването на декларациите по чл.92 от ЗКПО за определяне на годишен корпоративен данък за дружествата се извършва само по електронен път, считано от 01.01.2018 г. За физическите лица все още съществува възможността декларациите за определяне на годишния данък по чл.50 от ЗДДФЛ да бъдат подавани както по електронен път, така и на гише в офисите на НАП или чрез писмо с обратна разписка, подавано по пощата.

За всички физически лица, получили възнаграждение под формата на извънтрудови правоотношения, доходи от наем на движимо и/или недвижимо имущество, както и доходи от друга стопанска дейност, са задължени в срок до 30 април 2019 г. да подадат годишните си декларации по чл.50 от ЗДДФЛ. Законът предвижда и облекчения за всички, които подадат своите декларации в срок до 31.01.2019 г. – 5% от стойността на данъка за довнасяне, определен в декларацията, но не повече от 500 лева.

За ползването на тази отстъпка физическите лица трябва да отговарят едновременно да следните условия:

  1. Подават декларациите си по чл.50 от ЗДДФЛ само по електронен път;
  2. Подават декларациите си по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 31.01.2019 г.;
  3. Към датата на подаване на декларациите си по чл.50 от ЗДДФЛ физическите лица да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
  4. Данъкът, определен за довнасяне в декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ да бъде внесен в срок до 31.01.2019 г.

За всички физически лица, които през изминалата 2018 г. са получили доходи извън обхвата на тези по трудово правоотношение при даден работодател, ние от DIVE Accounting предлагаме услугата по изготвяне и подаване на декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ. За тази цел може да се свържете с нас на посочените в сайта ни телефон или e-mail или да направите запитване чрез контактната ни форма. За физическите лица, осъществили контакт с нас в срок до 20.01.2019 г. предвиждаме отстъпки от стойността на предлаганите от нас услуги. За информация по други счетоводни въпроси и бъдещи предложения - можете да харесате нашата Фейсбук страница на адрес www.facebook.com/DIVEAccounting.