Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Представител на нашия екип успешно премина курс на обучение и взе участие в практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари"

26 ноември 2019


Представител на нашия екип успешно премина курс на обучение и взе участие в практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари (примери от практиката)"

На този семинар беше проведена дискусия с г-н Йордан Константинов - съдия във Върховния административен съд гр. София по отношение на данъчните измами и практиката на съда по отношение на дела, свързани с данъчните измами.

Носят ли наказателна отговорност лица, които участват в осъществяване на данъчни измами и кои са най-честите им форми, на провелия се семинар отговори г-жа Ваня Савова - административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Плевен.

Г-жа Бисерка Стоянова - следовател в Национална следствена служба гр. София изнесе лекция що е то "пране на пари", през какви фази преминава процесът по "изпирането" на парите и какви са ефектите от него.

Всичко това беше подкрепено с примери от практиката и разглеждане на административни и наказателни дела по отношение на извършени данъчни измами, схеми с източване на ДДС и "пране на пари".

Ако Вие или Ваш познат неволно сте станали участник в подобна схема, ние сме в състояние на отговорим на всички въпроси относно това деяние, както и да предложим адекватна административна помощ по образувани производства за Вас или представлявано от Вас дружество.

Диплома за успешно проведено обучение и участие в практически семинар на тема: “Противодействие на данъчни измами и пране на пари