Loading

Счетоводна къща ДИВЕ Акаунтинг - счетоводство, регистрация на фирми

En

Цени

Цени на предлаганите от Dive Accounting услуги

Трудово-правни, данъчни и осигурителни, счетоводни, юридически и корпоративни консултации

 • Цена на консултация – 50 лева без ДДС за всеки започнал час;
 • Изготвяне на декларации и справки за доходите на физически лица – 75 лева без ДДС за брой;
 • Изготвяне и подаване на осигурителни декларации – 35 лева без ДДС за брой;
 • Изготвяне на договори за покупко-продажба, трудови и граждански договори – индивидуална оферта в зависимост от конкретния случай – поискай тук.

Юридически и корпоративни услуги

 • Регистрация на ЕТ – 145 лева без ДДС;
 • Регистрация на ЕООД - със собственик физическо лице - 245 лева без ДДС;
 • Регистрация на ЕООД - със собственик юридическо лице - направи запитване за цена тук;
 • Регистрация на ООД – цената се определя в зависимост броя на собственици и управители - направи запитване за цена тук;
 • Регистрация на търговско представителство – направи запитване за цена тук
 • Регистрация на АД, КД, СД - направи запитване за цена тук
 • Регистрация на търговско представителство - направи запитване за цена тук
 • Регистрация на клон на чуждестранен търговец - направи запитване за цена тук
 • Прехвърляне на дялове – 295 лева без ДДС;
 • Промяна на наименование, адрес, капитал, управител и предмет на дейност - 195 лева без ДДС
 • Заличаване на ЕТ – 275 лева без ДДС;
 • Прекратяване на дейност и ликвидация на дружество - направи запитване за цена тук
  Посочените цени включват адвокатски хонорар и държавна такса към Агенция по вписвания
 • Предоставяне на адрес за кореспонденция с НАП – 245 лева без ДДС за срок от 12 месеца
 • Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС – 175 лева без ДДС

Осъществяване и поддържане на счетоводна отчетност, администриране на трудови и извънтрудови правоотношения

Цените на предлаганите от нас услуги за месечно счетоводно обслужване се определят следните няколко критерия:

 • Притежава ли Вашето дружество регистрация по Закона за данък върху добавената стойност или не;
 • Сферата на дейност, в която се развива Вашето дружество;
 • Какъв е типа на осъществяваните от Вашето дружество сделки;
 • Разполага ли Вашето дружество с нает персонал;
 • Брой на документите за обработка

Цени за месечно счетоводно обслужване на фирми, НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Сфера на дейност: Услуги; персонал: до 5 души; брой документи: до 30 документа месечно
Тип на сделките Цена на месец без ДДС
1. В страната 145 лева
2. Извън страната – ЕС и/или трети страни 195 лева
3. Сделки от смесен тип – включва 1 и 2 245 лева
Сфера на дейност: Търговия; персонал: до 5 души; брой документи: до 30 документа месечно
Тип на сделките Цена на месец без ДДС
1. В страната 185 лева
2. Извън страната – ЕС и/или трети страни 235 лева
3. Сделки от смесен тип – включва 1 и 2 285 лева
Сфера на дейност: Производство; персонал: до 5 души; брой документи: до 30 документа месечно
Тип на сделките Цена на месец без ДДС
1. В страната 225 лева
2. Извън страната – ЕС и/или трети страни 275 лева
3. Сделки от смесен тип – включва 1 и 2 325 лева

Пример за това как да определите цената си за месечно счетоводно обслужване

Ако Вашето дружество не притежава ДДС регистрация и дейността му е в сферата на:

 • ресторантьорския бизнес, извършва консултантска и/или посредническа дейност и получава комисионна за това, извършва ВИК услуги, преводачески услуги или услуги, свързани с недвижими имоти на територията на страната – цената е 145 лева без ДДС
 • търговия на едро и дребно с цветя, дрехи, аксесоари, хранителни стоки и други на територията на страната – цената е 185 лева без ДДС;
 • производството на дрехи, обувки, машини, мебели и други, които продават в България – цената е 255 лева без ДДС.

Цени за месечно счетоводно обслужване на фирми, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС

Сфера на дейност: Услуги; персонал: до 5 души; брой документи: до 30 документа месечно
Тип на сделките Цена на месец без ДДС
1. В страната 245 лева
2. Извън страната – ЕС и/или трети страни 295 лева
3. Сделки от смесен тип – включва 1 и 2 345 лева
Сфера на дейност: Търговия; персонал: до 5 души; брой документи: до 30 документа месечно
Тип на сделките Цена на месец без ДДС
1. В страната 285 лева
2. Извън страната – ЕС и/или трети страни 335 лева
3. Сделки от смесен тип – включва 1 и 2 385 лева
Сфера на дейност: Производство; персонал: до 5 души; брой документи: до 30 документа месечно
Тип на сделките Цена на месец без ДДС
1. В страната 325 лева
2. Извън страната – ЕС и/или трети страни 375 лева
3. Сделки от смесен тип – включва 1 и 2 425 лева
 • За документи над 30 броя до 50 броя се заплаща допълнителна месечна такса от 25 лева без ДДС;
 • За документи над 50 броя до 100 броя се заплаща допълнителна месечна такса от 45 лева без ДДС;
 • За всяко следващо лице персонал се заплаща допълнителна такса от 7 лева без ДДС;

Пример за това как да определите цената си за месечно счетоводно обслужване

Ако Вашето дружество притежава ДДС регистрация и дейността му е в сферата на:

 • консултантската, посредническата, комисионната и друг вид дейности по предоставяне на услуги на клиенти, намиращи се в друга страна, членка в Европейския съюз - цената е 295 лева без ДДС;
 • покупката на стоки от България и продажбата им в ЕС и износ към Македония, Сърбия или други страни – цената е 385 лева без ДДС;
 • производството на дрехи, обувки, машини, мебели и други, като за целта закупува материали от български доставчици и изнася готовата продукция в Чехия, Румъния и други страни от ЕС или САЩ – цената е 425 лева.

Данъчна защита и оказване на съдействие при проверки

Цените за данъчна защита и участие в проверки се определят от това на какъв етап от проверката е Вашето дружество и какво ще бъде участието на Dive Accounting в процеса на самата проверка

 • Данъчна, осигурителна, трудово-правна консултация – 75 лева без ДДС за всеки започнал час
 • Обжалване на наказателни постановления, АУАН, отказ за регистрация/дерегистрация по ЗДДС - минимална такса от 245 лева без ДДС
 • Данъчно представителство пред НАП във връзка с участие в ревизионно производство – минималната такса за участие е 245 лева без ДДС. Посочената цена подлежи на договаряне в зависимост от ревизирания период, предмета на проверка (ДДС, корпоративен данък, осигурителни вноски и данъци и др.) и обема документи, които се изискват от органите по приходи.
 • Писане на възражение срещу ревизионен доклад – минимална такса от 495 лева без ДДС. Посочената цена подлежи на договаряне в зависимост от установените констатации в доклада и размера на установените данъчни и осигурителни задължения.
 • Писане на жалба срещу ревизионен акт до Директора на ОДОП – минимална такса от 695 лева без ДДС. Посочената цена подлежи на договаряне в зависимост от установените констатации в доклада и размера на установените данъчни и осигурителни задължения.
 • Обжалване на ревизионни актове пред Административен съд – индивидуална оферта, направи запитване за цена тук
 • Участие в проверка на НОИ, Главна инспекция по труда – минимална такса от 245 лева без ДДС. Посочената цена подлежи на договаряне в зависимост от периода на проверката и обема документи, които се изискват да бъдат представени на проверяващите
Имате въпроси?
Желаете да направите запитване?

Свържете се с нас